Rendiperiood

Minimaalne rendiperiood on 1 päev.

Maksmine

Maksmine toimub enne rendiperioodi sularahas või 1 päev enne renti arvega. Broneerimise puhul maksab klient ette 20 % rendihinnast ja ülejäänud raha auto kättesaamisel vahetult enne rendiperioodi algust. Rendihinna sees on sõiduki liikluskindlustus, kuid mitte kütus. Kui sõiduk tagastatakse kokkulepitust hiljem, siis rakendatakse vastavalt hinnakirjale tunni tariifi. Eraisiku puhul on nõutav deposiit, mis tagastatakse rendiperioodi lõppedes juhul, kui ei ole tekkinud pretensioone (nt.kindlustusjuhtum, tühi paak, määrdunud salong)

Dokumendid

Vajalikeks dokumentideks on pass või ID-kaart ja juhiload, mille koopiad jäävad K.U.ORU AUTO OÜ-le. Juriidilistel isikutel on vajalik Äriregistri B-kaardi koopia, allakirjutaja isikut tõendav dokument ning vajadusel firma volitus.

Kütus ja puhastus

Auto antakse rentijale üldjuhul täis paagiga. Auto tagastamisel mitte täis paagiga tuleb rentijal tasuda puudu oleva kütuse kogus. Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega. Keelatud on kasutada muud liiki kütust! Samuti on auto rentijaleüle andes puhas ja tehniliselt korras. Auto välipesu ja salongipuhastus on rendihinna sees, kuid kui autot tagastades ilmneb, et salong on väga määrdunud, sel juhul  tuleb rentnikul kanda salongi puhastamise kulud.

Rentniku vastutus

Rendiautole ja lisavarustusele tekitatud vigastuste, samuti auto varguse eest kannab rentnik täielikku vastutust. Lisaks tuleb rentijal tasuda ka rendiperioodi jooksul saadud parkimistrahvid. Kui rentnik põhjustab avarii alkoholijoobes olekus, on ta kohustatud hüvitama tekitatud kahjud täies ulatuses.

 

 

ORU AUTO OÜ MEESKOND